Servis motora| Servis brodova| Prodaja| Kompjuteri| Rent a boat| Kontakt
POSTAVLJANJE VANBRODSKOG MOTORA

NAPOMENA: Ako je Vaš motor namjenjen daljinskom upravljanju s električnim pokretanjem, slijedite upute za instalaciju, komande daljinskog upravljanja s ožičenjem, sajli mjenjača i gasa, dobivene s motorom

Kod postavljanja vanbrodskog motora posebnu pažnju treba obratiti da krmena ploča može podnijeti snagu i težinu motora koji postavljate. Također, mora se paziti i na visinu krmene ploče, kao i njenom nagibu. Sve to utječe na ispravan rad motora i njegovu maksimalnu iskoristivost.

Mercury motor - postavljanje motora na brod


Potrebna visina krmene ploče
1 Preporučujemo da ugradnju motora i pripadajuće opreme na brod izvede ovlašteni servis. Ako to ipak namjeravate učiniti sami pratite instrukcije iz priloženog instalacijskog priručnika.

2 Motor mora biti osiguran s 4 vijka 12,5mm, po dva vijka na gornjem dijelu i doljnjem dijelu nosača motora.

Maksimalna potrebna visina motora
3 Visina krmene ploče određuje položaj i visinu motora. Za standardnu duljinu osovine L visina krmene ploče ne smije prijeći duljinu 635mm. Montiranje motora više od propisanog može uzrokovati kvar doljnjeg dijela motora.

Odabir propelera
Propeler odberite tako da motor s normalnim opterećenjem radi u gornjem režimu broja okretaja navedenog u specifikaciji danoj u uputi motora.
Alternativni originalni propeleri mogu se nabaviti za specifične zahtjeve i namjenu motora. U tom slučaju se treba obratiti ovlaštenom zastupniku Mercury motora za savjet i nabavku istog.