Servis motora do 100 KS

Konzervacija motora do 10 KS

Redovni servis nakon 20 sati i svakih 100 sati rada motora

Važno je da servis na motoru napravi ovlašteni serviser te da se provjeri kompletno stanje motora

REDOVNI SERVIS NAKON PRVIH 20 SATI RADA

    Nakon prvih 20 sati rada motora važno je da servis na motoru napravi ovlašteni serviser. Ovaj servis je važan da se provjeri kompletno stanje motora.

Nakon prvih 20 sati rada motora:
  1. Provjeriti filter benzina (da nema nečistoća)
  2. Skinuti svjećice i provjeriti da nema oštećenja na porculanu i po potrebi očistiti.
  3. Provjeriti regulaciju karburatora, po potrebi preregulirati.
  4. Provjeriti paljenje motora (I i II pick up)
  5. Zamijeniti ulje u nozi motora.
  6. Zamijeniti ulje u motoru. Ulje se mora mijenjati češće ako se motor koristi pri malom broju okretaja ( vožnja pri minimumu kod panulanja ).
  7. Podmazati sve pokretne dijelove motora.
  8. Provjeriti cink protektore.
  9. Provjeriti zategnutost svih vijaka, obujmica i matica.

REDOVNI SERVIS SVAKIH 100 SATI RADA MOTORA

  1. Podmazati sve pokretne dijelove motora. Podmazivati treba češće ukoliko se motor stalno koristi.
  2. Zamijeniti ulje u motoru. Ulje se mora mijenjati češće ako se motor koristi pri malom broju okretaja (vožnja pri minimumu kod panulanja).
  3. Skinuti svjećice i provjeriti da nema oštećenja na porculanu i po potrebi očistiti.
  4. Zamijeniti ulje u nozi motora.
  5. Provjeriti filter goriva da li je čist.
  6. Provjeriti cink protektore.
  7. Podmazati ozubljenje pogonske osovine i radilice motora.
  8. Zamijeniti rotor pumpe vode - impeler.
  9. Provjeriti sve spojeve i pritegnutost poklopaca.

Koristiti isključivo original QUICKSILVER proizvode za podmazivanje i zamjenu istrošenih dijelova.